دسته بندی قطعات

سيلندر چرخ جلو راست ماندو

کد قطعه: 60025179

516 views-icon

توضیحات

مناسب برای

سمند XU7 بنزینی

سمند XU7

سمند XU7 LX بنزینی

سمند XU7 LX

سمند EF7 LX بنزینی

سمند EF7 LX

سمند TU5 LX

سمند XU7 SE

سمند TU5 SE

سمند EF7 SE

سمند سورن XU7 LX بنزینی

سمند سورن XU7 LX

سمند سورن TU5 LX

سمند سورن XU7 ELX

سمند سورن ELX موتور TU5

سمند سورن پلاس EF7 ELX

دنا 1700cc EF7

سمند سورن پلاس EF7 ELX بنزینی

دنا XUM

دنا پلاس LX

دنا پلاس LX

دنا پلاس توربو شارژ

دنا پلاس توربو شارژ

دنا پلاس توربو شارژ

  • بدون مشخصات

برند آذین تنه
سازنده آذین تنه
پارت نامبر 60025179