دسته بندی قطعات

شلنگ کولر کوتاه بعد کندانسور روآ

کد قطعه: 1080604802

546 views-icon

توضیحات

شیلنگ ازاواپراتور به کمپرسور کولر

مناسب برای

آردی

روآ بنزینی

روآ سال بنزینی

روآ سال دوگانه سوز


  • بدون مشخصات

بازدید این قطعات و از دست ندید